บทความ
5 ข้อดี ของการติดระบบโซล่าร์ บนบ้านพักอาศัยของคุณ
อ่านเพิ่ม
5 ก.ย. 2021 • By Webmaster
5 ข้อดี ของการติดระบบโซล่าร์ บนบ้านพักอาศัยของคุณ
ปัจจุบันหลายๆท่านมีการทำงานที่บ้าน (Work from Home) มากขึ้นเรื่อยๆ โดยการทำงานที่บ้านนั้นทำให้เกิดการใช้ไฟฟ้าในบ้านมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆเดือนเช่นกัน ดังนั้น การติดตั้งระบบโซล่าร์บนหลังคาจึงเป็นหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้คุณสามารถลดค่าใช้จ่ายในบ้านของคุณได้
NET ZERO คืออะไร และสำคัญอย่างไร?
อ่านเพิ่ม
4 ส.ค. 2021 • By Webmaster
NET ZERO คืออะไร และสำคัญอย่างไร?
วน ทั้งนี้เพื่อบรรเทาและแก้ไขวิกฤตอันเลวร้ายนี้ ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยผลักดันให้มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ GHG ร่วมกัน ทั้งนี้ภายใต้ข้อตกลงปารีส นอกจากที่จะต้องลดการปล่อย GHG ทั่วโลกให้ลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งภายในปี 2030 นั้น เราจำเป็นที่จะต้องลดการปล่อย GHG ให้เป็น "0" ให้ได้ภายในปี 2050 จากการตระหนักถึงความเร่งด่วนนี้ การลดการปล่อยก๊าซให้เป็นศูนย์ (Net-Zero Emissions) จึงกลายมาเป็นนโยบายขององค์กรต่างๆทั่วโลกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
พลังงานแสงอาทิตย์คือเจ้าแห่งไฟฟ้า?
อ่านเพิ่ม
4 ส.ค. 2021 • By Webmaster
พลังงานแสงอาทิตย์คือเจ้าแห่งไฟฟ้า?
พลังงานแสงอาทิตย์ได้กลายเป็นพลังงานที่ถูกที่สุดไปแล้ว ซึ่งส่วนหนึ่งนั้นเป็นผลพลอยได้จากการส่งเสริมและนโยบายต่างๆของภาครัฐ ที่ส่งเสริมให้คนหันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เช่นในรัฐฟิลาเดลเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐบาลได้จัดทำโครงการที่มีชื่อว่า EZ Permit โดยจะสนับสนุนในการจัดหาเงินทุนหรือสินเชื่อให้แก่ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและหรือปานกลาง สำหรับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีกำลังการผลิตไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ มากไปกว่านั้นยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการขอใบอนุญาตต่างๆ โดยการให้ผู้สนใจยื่นคำขอผ่านเว็บไซต์ได้