คำนวณเพื่อหา แพ็กเกจ ที่เหมาะสมในการติดตั้งโซล่าร์เซลล์
10,000 1,000,000
0 10,000
แพ็คเก็จที่แนะนำ
ระบบโซลาร์ 3.00 kW
รวมบริการขอใบอนุญาต
บริการซ่อมบำรุง 2 ปี
รับประกันการติดตั้ง 2 ปี
พิเศษผ่อน 0% นาน 10 เดือน*
ราคาระบบเบื้องต้น
135,000 บาท
หรือ 13,500 บาท/เดือน
ดูรายละเอียด
ระบบโซลาร์ 5.00 kW
รวมบริการขอใบอนุญาต
บริการซ่อมบำรุง 2 ปี
รับประกันการติดตั้ง 2 ปี
พิเศษผ่อน 0% นาน 10 เดือน*
ราคาระบบเบื้องต้น
205,000 บาท
หรือ 20,500 บาท/เดือน
ดูรายละเอียด
ระบบโซลาร์ 10.00 kW
รวมบริการขอใบอนุญาต
บริการซ่อมบำรุง 2 ปี
รับประกันการติดตั้ง 2 ปี
พิเศษผ่อน 0% นาน 10 เดือน*
ราคาระบบเบื้องต้น
350,000 บาท
หรือ 35,000 บาท/เดือน
ดูรายละเอียด
ระบบโซลาร์ 20.00 kW
รวมบริการขอใบอนุญาต
บริการซ่อมบำรุง 2 ปี
รับประกันการติดตั้ง 2 ปี
พิเศษผ่อน 0% นาน 10 เดือน*
ราคาระบบเบื้องต้น
640,000 บาท
หรือ 64,000 บาท/เดือน
ดูรายละเอียด